• MAJLIS TILAWAH PERINGKAT JAJAHAN NEGERI KELANTAN 2019
    • LAWATAN YABRS KETUA JAJAHAN PTJPP KE PEJABAT PENGGAWA JERAM
    • LAWATAN YABRS KETUA JAJAHAN PTJPP KE SANGKAR TERNAKAN IKAN DI DAERAH SEMERAH
    • LAWATAN YABRS KETUA JAJAHAN PTJPP KE TAMAN REHLAH TERBIAR
    • MAJLIS PENYAMPAIAN ZAKAT OLEH YABRS KETUA JAJAHAN PTJPP KEPADA GOLONGAN ASNAF DI DAERAH SEMERAK
  • DIARI RASMI YABRS KETUA JAJAHAN PASIR PUTEH

Your browser doesn't support this tag cloud

Jajahan : ptjkb ptjb ptjgm ptjj  ptjm ptjpm ptjtm ptjt